Tag: आदिवासी आश्रमशाळा

सोलापूरच्या विकासाला चालना

शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये नवीन वेळापत्रक; विद्यार्थ्यांना स्वयंअध्ययन व खेळाकरिता पुरेसा वेळ

शासकीय /अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता स्वयंअध्ययन व खेळ यांकरिता पुरेसा वेळ मिळावा तसेच राज्यातील सर्व शासकीय /अनुदानित आदिवासी ...